Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Giải thưởng truyền hình người dẫn chương trình, The Right Honourable Michael Portillo, được nói chuyện tại thế giới hàn Gala Dinner
Mar 21, 2016

Hàn thế giới đang rất vui mừng thông báo rằng Michael Portillo đã đồng ý để là nói chuyện tại khai trương hàn thế giới giải thưởng Gala bữa tối ngày thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016 tại Hilton Birmingham Metropole Hotel.

Michael Portillo học Harrow quận grammar school và Peterhouse, Cambridge, nơi ông đã đọc lịch sử.

Ông làm việc cho Đảng bảo thủ và chính phủ các bộ trưởng giữa 1976 và 1983. Ông đi vào nhà của Commons năm 1984, bóng thủ tướng và tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng trong năm 2001, không thành công.

Kể từ khi rời khỏi chính trị, ông đã cống hiến mình để viết và phát sóng. Ông là một thường xuyên trên cả hai chương trình "Tuần này" chua chát của BBC1 chính trị và Radio 4 của "The đạo Đức Maze". Ông đã thực hiện phim tài liệu đài phát thanh và truyền hình trên một loạt các đối tượng, bao gồm 5 loạt các "tuyệt vời Anh (và lục địa mới) chuyến đi đường sắt" cho BBC2. Trong năm 2008, ông làm chủ tịch Ban giám khảo Giải Man Booker và chủ trì cho viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật Fund, giải thưởng năm 2011.