Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hyperbaric Hàn trên đường ống sống dưới biển
Mar 14, 2016

DCN quốc tế lặn biển và biển nhà thầu (DCN) mới sử dụng một phương pháp mới cho một khách hàng ở Indonesia mà làm cho nó có thể sửa chữa một vết nứt trên một 32 in đường ống khí đốt sống 27m dưới biển Java, ba lần rẻ hơn so với cài đặt một đường vòng.


Trao tặng bởi Perushaan khí Negara (PGN), đây là kỹ thuật, mua lớn nhất, cài đặt và xây dựng (sử THI) hợp đồng trong lịch sử của công ty. Ở đây, DCN được giao nhiệm vụ để đóng dấu một rách trong bảy tuổi Sumatera Selatan để đường truyền Tây Java Phase II mất khí từ một số lĩnh vực ở Sumatra vào khí cung cấp điện thế hệ máy ở Bekasi, Jakarta.


Khí thoát ra từ nhà máy điện này được sử dụng để cung cấp điện để Jakarta. Kể từ khi chuyển đổi sang một đường ống đã không thể, một trong các yêu cầu áp đặt bởi PGN là trong việc sửa chữa, cung cấp khí đốt đã được tiếp tục mà không bị gián đoạn.