Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Máy hàn dầm H
Jul 19, 2016


Máy hàn dầm H


Trạm làm việc kết hợp H-beam là thiết bị xử sản phẩm h-beam, chủ yếu là h-beam lắp ráp, Hàn và thẳng.
Nó hiện các chức năng của lắp ráp máy tính, Máy hàn và thẳng máy trong một kết hợp máy.
Nó có thể tiết kiệm thời gian trong quá trình thường xuyên loại mảnh làm việc vận chuyển và không gian, cũng cải thiện hàng ra-đặt của khu vực đơn vị.Thông số kỹ thuật:

1.TheHbeamgantrygateweldingmachinehastwostructures:Gantrygatemovetypeandamp; đôi

cantilevermovetype.
2.Gantrygateorcantileverdrivemethod:ACmotorandRserieswormreducer.
3.Weldingspeed:0.15~1.5m/min.
4.Arcguideframeheadfunctionistomechanicallytrackupanddown, leftandright.
5. Importedfrequencyconverterisabletorealizegantrygateorcantileverssteplessspeed

điều chỉnh, withwidespeedadjustmentrange, highaccuracyandconstantoutputtorque.
6.Electricalcontrolcabinetincludesmaincontrolcabinetandremoteoperationbox.
7.Twowork-pieceatonetime.


Phạm vi:

1, Gantrygateunit:Gantrygate, traveldevice, lateralslidingdevice, feedingwirewheelandpipe

phụ kiện.
2, Weldingarmandcarriage:Weldingarm, motortransmissiondevice, movedeviceandaccessories (2setseach).
3,Arcguidedevice:Weldinggun,mechanicaladjustingunitandfeedingwiremachine(2setseach).
4, Fluxrecoverysystem:100kgfluxrecoverymachine, separatematerialbarrel, fluxhopper, fluxrecoveryandtransmissionpipe
5, Electriccontrolsystem:Electriccontrolcabinet, ACfrequencyconverter, operationbox, chiếu sáng,

warninglight.
6, Pipeandwiresystem:Weldingmachinepowerwire, controlwire, weldingcable, gantrygatecontrol

cáp, airsourcepipe, suspendingslidingframe.