Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Constellium và UACJ để mở rộng công ty liên doanh để sản xuất BiW Sheet tại Hoa Kỳ
Mar 14, 2016

Hà Lan-dựa Constellium Post đã ký một bản ghi nhớ với các đối tác Nhật bản UACJ Corp (UACJ) để mở rộng của họ hiện tại công ty liên doanh sản xuất ô tô cơ thể trong trắng (BiW) tấm ở Hoa Kỳ Hợp đồng cuối cùng là tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng quản trị của mỗi bên.

Theo công ty liên doanh mở rộng, các công ty suy niệm một đầu tư chung trong hai trước đó đã công bố 100-kt hoàn thiện dòng, trong đó sẽ là tài trợ 51% bởi Constellium và 49% bởi mũi tên Tri nhôm Holdings, một chi nhánh Hoa Kỳ của UACJ. Vị trí của các đường dây kết thúc vẫn là để được quyết định.

Công ty liên doanh đã có đầu tư vào một dòng hoàn thiện đầu tiên nằm ở Bowling Green, KY, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trắc vào giữa năm 2016 và đoạn đường nối lên trong năm 2017.