Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tất cả các vị trí hẹp khoảng cách nóng dây tig ống hàn hệ thống
Nov 16, 2017

Khoảng cách hẹp được hàn bằng khí cực bảo vệ hàn là một phương pháp sử dụng vòng cung xoay để đạt được thành bên của tấm thép hàn. Trong phương pháp hàn phẳng, để hàn hoàn toàn cả hai mặt của rãnh hình chữ I, sao cho cung tròn tới các cạnh của thành rãnh, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau:


① trong dây hàn vào rãnh, sao cho phương pháp hàn dây hàn

② để làm cho dây theo hướng hàn vuông góc với phương pháp đong đưa

③ phương pháp dây xoắn xoắn

Welding phương pháp hàn dây hàn

⑤ sử dụng phương pháp hàn hồ quang hàn có đường kính lớn.


Tất cả các vị trí Hẹp hẹp Đường dây nóng Hệ thống hàn ống hàn TIG: Ngoài ra, một phương pháp hàn được bảo vệ bằng khí sử dụng φ (Ar) 30% φ (CO2) 70% làm khí bảo vệ và dây rắn ф1.6mm được sử dụng để hàn các khớp nối phức tạp các hình dạng đặc biệt. Trong phương pháp hàn ngang, để ngăn kim loại nóng chảy chảy trong rãnh I, phương pháp hàn được đưa ra như sau: sử dụng thay đổi định kỳ dòng hàn, phương pháp hàn của dây đong đưa hoặc chia rãnh vào lớp trên và dưới, và phương pháp hàn của 2 loại cách được kết hợp. Để đảm bảo sự thâm nhập của rãnh, phương pháp hàn của dây đong đưa và dòng hàn và sự thay đổi đồng bộ của đu dây được phát triển theo phương pháp hàn của khe hẹp trong hàn thẳng đứng.


Hot wire TIG welding - youbest welding 1.png


Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Máy hàn ống