Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hội thảo quốc tế 9 & hội nghị về những tiến bộ trong Hàn 13 tháng tư năm 2016-15 tháng 4 năm 2016
Mar 12, 2016

AWS, RWMA, EWI và Swantec đã tham gia lực lượng để mang lại cho hội thảo và hội nghị này trên Hàn. Các chuyên gia ngành công nghiệp từ viện nghiên cứu và các công ty hàng đầu trong eld kháng hàn sẽ cung cấp cho một tổng quan toàn diện trên mới nhất trong vật liệu hàn ứng dụng thiết bị, đổi mới và công nghiệp. Tận dụng lợi thế này cơ hội duy nhất để mạng lưới với các nhà lãnh đạo ở Hàn.