Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cư dân của tàu điện ngầm đường 3 dòng xuống rung động Track Pad mùa xuân ban đầu ít hơn 2/3
Feb 22, 2016

Hua Shang bảo Xian Metro Line 3 dòng đi qua khu dân cư, trường học, bệnh viện và những nơi khác sẽ được yên tĩnh trong các khu vực nhạy cảm, nhà xây dựng để đường sắt Metro trong mùa xuân, do đó làm giảm "Tước", độ rung và tiếng ồn được giảm đáng kể. Ngày 15 tháng 12, Xian dài đường sắt Metro Line 3 qua 21, các nhà báo tin tức doanh nghiệp Trung Quốc lên xe đi kiểm tra, thoải mái đã thực sự tốt.