Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Định nghĩa quan trọng của Hàn
Jul 26, 2016
  • Hànlà một quá trình sản xuất coalescence của vật liệu bằng cách đốt chúng để hàn nhiệt, có hoặc không có các ứng dụng của áp lực hoặc bằng cách áp dụng áp lực một mình, và có hoặc không có việc sử dụng các kim loại chất độn. Hàn xảy ra khi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ nóng chảy của kim loại cơ bản.

  • Hàn lưỡilà một nhóm các tham gia quá trình sử dụng một phụ kim loại với một liquidus trên 450° C (840° F) và dưới nảy cơ sở vật chất. Khi Hàn lưỡi, cơ sở vật chất không tan chảy.

  • Hànlà một nhóm tham gia quá trình sản xuất tham gia vật liệu cơ sở của hệ thống để hàn nhiệt và cách sử dụng một phụ kim loại với một liquidus không quá 450° C (840° F) và dưới solidus của các tài liệu cơ sở. Khi hàn, cơ sở vật chất không tan chảy.

  • Quản lýtrực tiếp kinh doanh. Quản lý điều, dẫn mọi người.

  • Quản lýlà một tập thể những người trực tiếp một doanh nghiệp.

  • Quản lý Hànđịa chỉ các ứng dụng của kiến thức khoa học, toán học, vật lý, hóa học, luyện kim, và mọi người trong một doanh nghiệp.

  • Quản lý Hànchỉ đạo thương mại, Hàn doanh nghiệp lựa chọn về chất lượng, chi phí, băng thông và an toàn.